Den Internationella Lyceumklubben i Stockholm

Lyceumklubben är en förening för kvinnor med gemensamt intresse för konst, litteratur, vetenskap och sociala frågor och ett livslångt lärande. Genom sitt engagemang och nära samarbete med lyceumklubbar världen över, bidrar klubben till ökad vänskap över internationella gränser. Klubben ordnar träffar med föredrag, musikunderhållning och utflykter, och har även en bokklubb. Lyceumklubben har ca 250 medlemmar och träffas en gång i månaden.

 

Lyceumklubben i Stockholm bildades 1911 på initiativ av Kronprinsessan Margaretha, och är den enda lyceumklubben i Sverige. Den är inspirerad av den klubb som den engelska författarinnan och konstnärinnan Constance Smedley grundade i London 1903. Mer information om klubbens historia kan du läsa här.

 

International Association of Lyceum Clubs

Lyceumklubben i Stockholm är ansluten till Lyceumklubbarnas internationella organisation (International Association of Lyceum Clubs (IALC), vilket ger medlemmarna tillgång till ett unikt nätverk över hela världen. IALC består av 73 internationella klubbar i 17 länder (Europa, Australien, Nya Zeeland). I organisationens nyhetsbrev http://www.lyceumclubs.org/international-newsletters skriver olika klubbar om sin verksamhet.

 

Varje vår ordnar en av klubbarna ett möte i sitt land för alla medlemmar i de internationella klubbarna. Då ordnas kulturdagar med utflykter, middagar och andra gemensamma aktiviteter. Vart tredje år hålls en kongress med föredrag, utflykter, middagar och andra kulturella inslag samt resor före och efter kongressen i den organiserande klubbens land.

 

Lyceumklubben i Stockholm har två vänklubbar, Bretagneklubben, med säte i Plérin, och klubben i Hamburg.

 

Den svenska lyceumklubben har varit värd för de årliga mötena vid tre tillfällen, 1984, 2003 och 2011. 1959 ägde kongressen rum i Stockholm och maj 2019 organiserar den svenska klubben en kongress.

 

 

Medlemskap

Ansökan om att bli medlem i klubben kan göras efter att den ansökande har varit gäst på ett event, alltså medbjuden av en befintlig medlem. Ansökningsblankett fås på detta event och ansökan ska tillstyrkas av två medlemmar i klubben. Frågor om medlemskap hänvisas till de medlemsansvariga.

© Lyceumklubben 2019

Platzer Media